Teamviewer היא תוכנה לשליטה מרחוק .התוכנה נותנת לנו להיות איתך הכי קרוב שאפשר .
התוכנה חייבת להיות מותקנת במחשב שלך .
מדריך להתקנת התוכנה:

1) קודם כל נכנסים לאתר www.a-chen.com ולאחר מכן נכנסים להורדות .2) לוחצים על הגלובוס משמאל ל  teamviewer  .3) ניפתח החלון הבא: לוחצים על הפעל או run4) לחצים על "הפעל" או run (לפני המסך הבא יכולה להופיעה הזהרה של windows נא לאשר)5) מסמנים "install".
6) לחצים "next"7) מסמנים "personal".
8) לחצים "next".


9) מסמנים את שתי התיבות.
10) לחצים "next".
11)עד פעם "next".
12)לחצים "Finish".
13) התוכנה הותקנה .נותנים את המספר הID לטכנאי או המדריך וכך נהייה הכי קרוב אליך.
העורך או החברה לא אחראים לכל נזק שיגרם ממדריך זה