מדריך לשמירת ID וסיסמא קבועה בתוכנה TeamViewer
        Teamviewer היא תוכנה לשליטה מרחוק .התוכנה נותנת לנו להיות איתך הכי קרוב שאפשר .
מדריך זה בא להסביר כיצד ניתן לשלוט על המחשב שלך במשרד דרך המחשב בבית.
התוכנה חייבת להיות מותקנת בשתי המחשבים שלך(במחשב השולט ובמחשב הנשלט) .
במחשב הנשלט(במחשב שמותקנת התוכנה חן להיסעים) אנו נגדיר ID וסיסמא קבועה לשם נוחות .

לאחר שהורדנו והיתקנו את התוכנה.
1)בתוכנה לחצים על "Extras" .
 
        2) לוחצים על "options".
       
        3) ניפתח החלון הבא: מסמנים את כמו באיור למטה.
       
        4) מייד לאחר הסימון מופיע המסך הבא:
5) יש להקיש סיסמא ב "password"(הסיסמא תהיה קבוע ותשמש אותך תמיד ,רצוי שתהיה קשה).
6) יש לאמת סיסמא שוב ב "confirm password" וללחוץ "OK".
       
        7)ללחוץ "OK" לאישור.
       
        8) ללחוץ כאן "OK"שוב פעם.
       
        9) עכשיו יש לכם ID  וסיסמא קבועה וגם התוכנה "TeamViewer" תעלה אוטומטית אם פתיחת המחשב.
       
         
         
         
        13) במחשב השולט יש להקיש את ה ID והסיסמא שקבעת.
        העורך או החברה לא אחראים לכל נזק שיגרם ממדריך זה  באחריותך בלבד.