חן להיסעים תוכנה לניהול צי רכב

הפקת צ'קים ממוחשבים

מדריך הפקת צ'קים ממוחשבים בתוכנת חן להיסעים וחן להובלה שהן תוכנות לניהול צי רכב .
בסביבה בה הלחץ והשינויים קיימים, תמיד יש מקום לטעויות ואיבוד כספים מיותרים .
ברוב המיקרים המחשוב הוא הפתרון האידיאלי למזעור הטעויות וחסכון בכספיים.
לכן פיתחנו ממשק מתקדם לניהול חכם של הפקת צ'קים ממוחשבים מתוך המידע הקיים במערכת.

הפקת צ'קים לקבלנים

הממשק מאפשר להתחשבן עם הקבלן מתוך מאגר החשבוניות שהתקבלו ממנו והוצאו לו.
1) נכנסים ללשונית "ספקים/קבלנים">"תשלומים" מתקבל המסך הבא (ראה תרשים 1-1):
2) במידע והצ'ק ממוחשב יש למלא את הפרטים כך (אין למלא "מס צ'ק" ו"ניפרע בפועל" ) .במידע וברצונך לרשום צ'ק שהוכן ידני רשום את מספרו כאן.
3) עבור לעמודה בה ניתן למלא פרטים לצ'ק ולחץ F1 מתקבל מסך בוא כל החשבוניות שהתקבלו מהקבלן (ראה תרשים 2-1).

תמונת מסך להפקה ומילוי צ'קים

תרשים 1-1

4) בחר את כל החשבוניות שברצונך להוצאי להם צ'ק. במידע ויש חשבוניות שכבר שלמתם עלהם יש לסמן את המשבצת "סמן כשולם" וכך יותר לא יופיעו בפעם הבאה שתכין צ'ק.
5) לחץ "סיים וחזור לתשלום" ודא שסה"כ סכום החשבוניות לו מופיע בתיבה העליונה (ראה תרשיים 3-1).

תרשים לבחירה חשבוניות

תרשים 2-1

6) לחץ על המקש ה- ENTER למעבר שורה (שים לב שניכוי במקור מוריד רק מהסכום הראשון שבתיבה העליונה ).בנוסף בפרטים מופיע כיסוי ומספרי החשבוניות שהתקבלו מהקבלן .

7) כפי שאמרנו קודם ניתן לקזז חשבוניות שהוצאו לקבלן או הוצאו לו כלקוח במאגד, עמוד על עמודה אחת למטה ,לחץ F2 להצגת חשבוניות שהוצאו לקבלן.(ראה תרשים 4-1)

תרשים לאחר הוספת החשבוניות

תרשים 3-1

8) באותו אופן יש לסמן ולסיים
9) חוזרים לתשלום ,לחץ ENTER וראה שהסוכם קוזז מהסכום שאחרי הניכוי מס.(ראה תרשים 5-1)
10) ודא אימות ההתחשבנות.

חשבוניות שהוצאו לקבלן

תרשים 4-1

 

תרשים לאחר בחירת חשבונית שהוצאה לקבלן

תרשים 5-1

11) את סוג הסחירות ניתן לקבוע כברירת מחדל .בחר את סוג הסחירות ועבור לבחירת מספר התשלומים. לאחר בחירת מספר התשלומים ניתן לבחור את הסכום התשלום הראשון ושאר התשלמים מתחלקים שווה .כאשר התאריך קופץ בחודש בין שאר התשלומים.

12)לצורך הדוגמא נתבונן בתרשים 6-1 . אנו ראים שסה"כ לתשלום הנו 39700 ש"ח מספר התשלמים הנו 31 ,התשלום הראשון ניקבע על ס"כ 9700 לתאריך 30/04/2011 .הסכום שנישאר לשלם הנו 30,000 וחילקנו אותו ל 30 תשלמים שווים ,זאת אומרת ששאר הסכומים היו על סה"כ 1000 שקל כל אחד ולתקופה של חודש בניהם.(ראה תרשים 7-1) .

13) לאחר הכנת הצ'קים באפשרותנו לבצע מספר פעולות:
לשמור ולהדפיס עכשיו -אם ברצונך להדפיס באותו רגע את הצ'יקים.
לשמור- אם ברצונך להכין את הצ'קים ולאחר מכן להדפיס ברציפות את כל הצ'קים.
הדפס המחאות ממתינות-לאחר שמירה של הצ'קים כאן ניתן לראות את הצ'קים שממתנים להדפסה ולהדפיס אותם.

תרשים חילוק לתשלומים

תרשים 6-1

14) לאחר שמירת הצ'קים לחץ על "הדפס המחאות ממתינות" מתקבל המסך הבא (ראה תרשים 7-1):
מסמנים את הצ'קים שרוצים להדפיס, מכניסים נייר צ'קים למדפסת, רושמים החל ממספר המחאה (הצ'ק הראשון) ומפיקים צ'קים ממוחשבים.

תרשים הדפסת צ'קים

תרשים 7-1

15) לאחר מכן ודא שהצ'קים הממוחשבים יצאו ושמור אותם.
המדריך הופק על יד עדן קיסליאנקוב מאת א.חן מחשוב, חן להסעים תוכנה מושלמת לניהול צי רכב ומשרד הסעות .